ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค

ชื่อผู้ประกอบการ : เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-002-28022560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105556004381
อีเมล์ : hr@jwd-pacific.com
เว็บไซต์ : www.jwd-group.com

เข้าชม 612 ครั้ง

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 36 ถนน กรุงเทพกรีฑา แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-710-4020 ,02-710-4030 โทรสาร : 02-710-4024
อีเมล์ : hr@jwd-pacific.com

JWD คิดทุกเรื่องเพื่อบริการโลจิสติกส์ครบวงจร และบริหารจัดการซัพพลายเชน ที่โดดเด่นอย่างมีแนวคิด และเป็นผู้นำใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
1. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ
2. กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย
3. กลุ่มสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็ง
3 กลุ่มอุตสาหกรรมพิเศษ ที่จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีความรอบรู้ ภายใต้มาตรฐานการทำงานระดับสากล พร้อมบริการครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ทั้งสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภค สินค้าแฟชั่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น เราเชื่อว่าธุรกิจต้องเดินหน้าตลอดเวลา จึงไม่เคยหยุดคิดที่จะให้บริการโลจิสติกส์เฉพาะทาง เพื่อทุกความต้องการของคุณ อาทิ บริการขนย้ายของใช้และเครื่องเรือนภายในบ้านหรือสำนักงานทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดการเอกสารและข้อมูลครบวงจร

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 99/3 จำนวน 32,610 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 32,610 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 99/3 หมู่ 11 ตำบล คลองนครเนื่องเขต อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา

Tel : 033-020800 Email : hr@jwd-pacific.com latitude : 13.771131 longitude : 100.9814479
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 35.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,680.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 20.00
คิดเป็นความจุ : 8,400.00 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาผนังเป็น iso wall 14 นิ้ว

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 42.00 ม. ยาว : 35.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,470.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 17.00
คิดเป็นความจุ : 7,350.00 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาผนังเป็น iso wall 14 นิ้ว

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 35.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,680.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 20.00
คิดเป็นความจุ : 8,400.00 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาผนังเป็น iso wall 14 นิ้ว

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 600.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00
คิดเป็นความจุ : 3,000.00 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาผนังเป็น iso wall 14 นิ้ว

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 33.00 ม. ยาว : 24.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 792.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 9.00
คิดเป็นความจุ : 3,960.00 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : 4.00
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาผนังเป็น iso wall 14 นิ้ว

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 1,500.00 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาผนังเป็น iso wall 14 นิ้ว

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 10.80 ม. ยาว : 5.15 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 55.62 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น :
กำลังการผลิต : 1.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 10.80 ม. ยาว : 5.15 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 55.62 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น :
กำลังการผลิต : 1.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 10.80 ม. ยาว : 5.15 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 54.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น :
กำลังการผลิต : 1.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 10.80 ม. ยาว : 5.15 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 55.62 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น :
กำลังการผลิต : 1.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 10.80 ม. ยาว : 5.15 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 55.62 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น :
กำลังการผลิต : 1.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 10.80 ม. ยาว : 5.15 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 55.62 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น :
กำลังการผลิต : 1.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม