ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส

ชื่อผู้ประกอบการ : ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-003-12042560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115543005848
อีเมล์ : rojjana.ka@hitachi-tstv.com
เว็บไซต์ : www.hitachitransportsystem.com

เข้าชม 416 ครั้ง

-

ประเภทสำนักงาน :
ที่ตั้ง : 11/8-11/9 ถนน บางนาตราด กม.18 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02-3372086
อีเมล์ : rojjana.ka@hitachi-tstv.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 35,35/1-2 จำนวน 9,245 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 9,245 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 35,35/1-2 ตำบล ลำลูกกา อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

Tel : 02-3372086 ต่อ 2602 Email : amphol@h.tachai-tstm.com latitude : 13.973332 longitude : 100.793422
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 68.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,448.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 14.00
คิดเป็นความจุ : 7,344.00 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ จำกัด

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.60 ม. ยาว : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 208.80 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 626.40 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ จำกัด

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.80 ม. ยาว : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 212.40 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 637.20 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ จำกัด

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.80 ม. ยาว : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 212.40 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 637.20 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ จำกัด