ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เมอิโก เอเชีย

ชื่อผู้ประกอบการ : เมอิโก เอเชีย
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-006-16052560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105557045731
อีเมล์ : kretsanapol@meikoasia.com
เว็บไซต์ : www.meikoasia.com

เข้าชม 395 ครั้ง

บริษัท เมอิโก เอเชีย จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 216/58 หมู่บ้าน อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ชั้น 14 ยูนิตบี ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-6501555 โทรสาร : 02-2854411
อีเมล์ : kretsanapol@meikoasia.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 158/15 จำนวน 11,250 ตัน
 
เลขที่ 158/16 จำนวน 6,750 ตัน
 
เลขที่ 158/17 จำนวน 6,750 ตัน
 
เลขที่ 88/91 จำนวน 47,400 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 72,150 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 158/15 หมู่ 5 ถนน - ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 033-046005-8 Email : - latitude : - longitude : -
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,750.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 30.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 11,250.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

2 ที่ตั้งคลัง 158/16 หมู่ 5 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 033-046005-8 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,250.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 18.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

3 ที่ตั้งคลัง 158/17 หมู่ 5 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 033-046005-8 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,250.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 18.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

4 ที่ตั้งคลัง 88/91 หมู่ 5 ตำบล คลองสวน อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

Tel : 02-1306971 Email : latitude : 13.65672 longitude : 100.91214
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 63.20 ม. ยาว : 150.00 ม. ความสูง : 13.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,480.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 123.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 47,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ