ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เดอะ บิลเลนเนียม คอร์ปอเรชั่น

ชื่อผู้ประกอบการ : เดอะ บิลเลนเนียม คอร์ปอเรชั่น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-005-08052560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0245549000201
อีเมล์ : nuttha@billenniumcorp.com
เว็บไซต์ : www.billenniumcorp.com

เข้าชม 475 ครั้ง

บริษัท เดอะ บิลเลนเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 30/36 ถนน บางนาตราด ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02-9359003
อีเมล์ : ืีnuttha@billenniumcorp.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 42/23,25 จำนวน 68,040 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 68,040 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 42/23,25 ถนน อุทัย ตำบล อุทัย อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

Tel : 035-746961 Email : nuttha@billenniumcorp.com latitude : 14.3360116 longitude : 100.667405
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 105.00 ม. ยาว : 144.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 15,120.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 181.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 68,040.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด