ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ทชากร อินเตอร์เทรด

ชื่อผู้ประกอบการ : ทชากร อินเตอร์เทรด
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-005-30052560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0735555005087
อีเมล์ : supplalee@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.thachakhorn.com

เข้าชม 395 ครั้ง

ทชากร อินเตอร์เทรด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 36/1 หมู่ 7 ตำบล มาบแค อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม
โทรศัพท์ : 034-966666 โทรสาร : 034-966665
อีเมล์ : supplalee@hotmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 36/1 จำนวน 4,260 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 4,260 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 36/1 หมู่ 7 ตำบล มาบแค อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม

Tel : 034-966666 Email : latitude : 13.858936 longitude : 100.079147
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 27.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 540.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 2,160.00 ตัน
ความสูง : 8.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 21.00 ม. ยาว : 25.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 525.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 2,100.00 ตัน
ความสูง : 8.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม