ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เกียรตินันท์ เทพนม

ชื่อผู้ประกอบการ : เกียรตินันท์ เทพนม
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-023-20072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135548009574
อีเมล์ : KNT.Fresh-cool@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/thongchaiasanee/

เข้าชม 275 ครั้ง

บริษัท เกียรตินันท์ เทพนม จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ 9 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
โทรศัพท์ : 02-9084539
อีเมล์ : KNT.Fresh-cool@gmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 99/1 จำนวน 2,734 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 2,734 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 99/1 หมู่ 9 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

Tel : 02-9028323 Email : KNT.fresh-cool@gmail.com latitude : 14.084951400756836 longitude : 100.6332778930662
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.50 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 202.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 303.75 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : NaN อุณหภูมิต่ำสุด : -5
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังทำด้วยแผ่นเหล็กประกบโฟม พื้นคอนกรีต

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายเกียรติ เกียรติอุบลไพบูลย์

ยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.50 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 202.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 303.75 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -5
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังทำด้วยแผ่นเหล็กประกบโฟม พื้นคอนกรีต

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายเกียรติ เกียรติอุบลไพบูลย์

ยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.50 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 202.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 303.75 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -5
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังทำด้วยแผ่นเหล็กประกบโฟม พื้นคอนกรีต

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายเกียรติ เกียรติอุบลไพบูลย์

ยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.50 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 202.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 303.75 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -5
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังทำด้วยแผ่นเหล็กประกบโฟม พื้นคอนกรีต

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายเกียรติ เกียรติอุบลไพบูลย์

ยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.50 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 202.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 303.75 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังทำด้วยแผ่นเหล็กประกบโฟม พื้นคอนกรีต

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายเกียรติ เกียรติอุบลไพบูลย์

ยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.50 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 202.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 303.75 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -5
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังทำด้วยแผ่นเหล็กประกบโฟม พื้นคอนกรีต

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายเกียรติ เกียรติอุบลไพบูลย์

ยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.50 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 202.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 303.75 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -5
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังทำด้วยแผ่นเหล็กประกบโฟม พื้นคอนกรีต

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายเกียรติ เกียรติอุบลไพบูลย์

ยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.50 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 202.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 303.75 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -5
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังทำด้วยแผ่นเหล็กประกบโฟม พื้นคอนกรีต

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายเกียรติ เกียรติอุบลไพบูลย์

ยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.50 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 202.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 303.75 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังทำด้วยแผ่นเหล็กประกบโฟม พื้นคอนกรีต

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายเกียรติ เกียรติอุบลไพบูลย์

ยินยอมให้ใช้สถานที่