ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นิทซู โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : นิทซู โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-024-06092560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105534021577
อีเมล์ : krisadaporn@nittsu.co.th

เข้าชม 1,272 ครั้ง

บริษัท นิทซู โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 129 หมู่ 5 ซอย นิคมอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้า (ไฮเทค) ถนน เอเซีย-นครสวรรค์ กม.60-61 ตำบล บ้านหว้า อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : 035-035046 โทรสาร : 035-350049
อีเมล์ : krisadaporn@nittsu.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 129 จำนวน 39,000 ตัน
 
เลขที่ 217 จำนวน 15,048 ตัน
 
เลขที่ 49/30 จำนวน 43,785 ตัน
 
เลขที่ 551/3 จำนวน 38,880 ตัน
 
เลขที่ 551/5 จำนวน 151,200 ตัน
 
เลขที่ 99 จำนวน 2,400 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 290,313 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 49/30 หมู่ 5 ถนน นิคมอุตสาหกรรมส่งออกแหลมฉบัง ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 038-401440 Email : krisadaporn@nittsu.co.th latitude : 13.080718 longitude : 100.910481
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 65.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,875.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 14,625.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,300.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,300.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,300.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,520.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 7,560.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 900.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,700.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จำกัด

2 ที่ตั้งคลัง 217 หมู่ 3 ถนน นิคมอุตสาหกรรมส่งออกแหลมฉบัง ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 038-401440 Email : krisadaporn@nittsu.co.th latitude : 13.081662 longitude : 100.901297
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 38.00 ม. ยาว : 132.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,016.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 35.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 15,048.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จำกัด

3 ที่ตั้งคลัง 551/5 หมู่ 2 ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 038-344100 Email : krisadaporn@nittsu.co.th latitude : 13.096157 longitude : 101.099538
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 252.00 ม. ความสูง : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 20,160.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 60,480.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 120.00 ม. ยาว : 252.00 ม. ความสูง : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 30,240.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 544.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 90,720.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จำกัด

4 ที่ตั้งคลัง 551/3 หมู่ 2 ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 038-344100 Email : krisadaporn@nittsu.co.th latitude : 13.096169 longitude : 101.099233
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 90.00 ม. ยาว : 144.00 ม. ความสูง : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 12,960.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 38,880.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จำกัด

5 ที่ตั้งคลัง 129 หมู่ 5 ซอย นิคมอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้า(ไฮเทค) ถนน สายเอเซีย-นครสวรรค์ ตำบล บ้านหว้า อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

Tel : 035-350046 Email : krisadaporn@nittsu.co.th latitude : 100.604355 longitude : 14.2452
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 65.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,875.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 29.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 19,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 65.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 6.35 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,875.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 30.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 19,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จำกัด

6 ที่ตั้งคลัง 99 หมู่ 5 ซอย นิคมอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้า(ไฮเทค) ถนน สายเอเซีย-นครสวรรค์ ตำบล บ้านหว้า อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160

Tel : 035-350134 Email : krisadaporn@nittsu.co.th latitude : 100.609445 longitude : 14.247233
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 5.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,200.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จำกัด