ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

โมบาย โลจิสติกส์

ชื่อผู้ประกอบการ : โมบาย โลจิสติกส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-063-31082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115557021514
อีเมล์ : Phatthamon@mobilelogistics.co.th
เว็บไซต์ : http://www.mobilelogistics.co.th/
Facebook : Mobile Logistics.co.,ltd

เข้าชม 492 ครั้ง

บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 247 หมู่ 1 ถนน เทพารักษ์ ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02-3853038 โทรสาร : 02-3854183

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 279 จำนวน 17,601 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 17,601 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 279 หมู่ 9 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

Tel : Email : vanicha@mobilelogistics.co.th latitude : 13.608216 longitude : 100.773458
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 19.00 ม. ยาว : 39.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 741.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00
คิดเป็นความจุ : 2,223.00 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : NaN อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กผนังทำด้วย Isowall

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 39.00 ม. ยาว : 32.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,248.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 3,744.00 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กผนังทำด้วย Isowall

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 34.00 ม. ยาว : 32.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,088.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 13.00
คิดเป็นความจุ : 3,264.00 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กผนังทำด้วย Isowall

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 32.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 640.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 1,920.00 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : 25
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กผนังทำด้วย Isowall

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 29.00 ม. ยาว : 32.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 928.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 2,784.00 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กผนังทำด้วย Isowall

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 29.00 ม. ยาว : 13.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 377.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 1,131.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กผนังทำด้วย Isowall

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 34.00 ม. ยาว : 13.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 442.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 1,326.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กผนังทำด้วย Isowall

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 31.00 ม. ยาว : 13.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 403.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 1,209.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กผนังทำด้วย Isowall

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ