ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ซังกิว แหลมฉบัง (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : ซังกิว แหลมฉบัง (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-029-25092560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105533093981
อีเมล์ : kitipun@sankyu.co.th
เว็บไซต์ : www.sankyu.co.th

เข้าชม 1,774 ครั้ง

บริษัท ซังกิว แหลมฉบัง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 79/25 หมู่ 10 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ : 038-480208 โทรสาร : 038-480207
อีเมล์ : kitipun@sankyn.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 289 จำนวน 78,500 ตัน
 
เลขที่ 337 จำนวน 180,000 ตัน
 
เลขที่ 38/10 จำนวน 55,500 ตัน
 
เลขที่ 79/25 จำนวน 100,273 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 414,273 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 79/25 หมู่ 10 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 038-480208 Email : kitipun@sankyn.co.th latitude : 13.093568 longitude : 100.945305
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 200.00 ม. ความสูง : 8.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 10,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 85.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 50,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.50 ม. ยาว : 55.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,402.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 7,012.50 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 28.98 ม. ยาว : 58.80 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,704.02 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 7,012.50 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.90 ม. ยาว : 47.10 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,455.39 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 9.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 7,920.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 45.00 ม. ยาว : 125.90 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,665.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 50.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 28,327.50 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

2 ที่ตั้งคลัง 38/10 ถนน หนองหว้า ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง

Tel : 038-681991-3 ต่อ101 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 185.00 ม. ความสูง : 8.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 11,100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 92.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 55,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

3 ที่ตั้งคลัง 337 หมู่ 7 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 038-057646-50 Email : opas@sankyu.co.th latitude : 13.035807 longitude : 101.136608
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,600.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 76.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 48,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ที เอส แอล รุ่งเจริญ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 85.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 54.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 34,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ที เอส แอล รุ่งเจริญ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.00 ม. ยาว : 140.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 78.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 49,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ที เอส แอล รุ่งเจริญ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.00 ม. ยาว : 140.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 78.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 49,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ที เอส แอล รุ่งเจริญ จำกัด

4 ที่ตั้งคลัง 289 หมู่ 4 ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง

Tel : 033-012131 Email : latitude : 13.007349 longitude : 101.100641
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 8.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,600.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 83.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 28,800.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ที เอส แอล รุ่งเจริญ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 8.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,600.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 83.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 28,800.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ที เอส แอล รุ่งเจริญ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 38.00 ม. ยาว : 110.00 ม. ความสูง : 8.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,180.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 36.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 20,900.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ที เอส แอล รุ่งเจริญ จำกัด