ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ซังกิวไทย

ชื่อผู้ประกอบการ : ซังกิวไทย
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-033-27092560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105531010451

เข้าชม 672 ครั้ง

บริษัท ซังกิวไทย จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 109 อาคารซีซีที ชั้น 1 ถนน สุรวงศ์ แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-2352000 ต่อ 125 โทรสาร : 02-2372314

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 223 จำนวน 19,016 ตัน
 
เลขที่ 289 จำนวน 80,660 ตัน
 
เลขที่ 32/2 จำนวน 24,120 ตัน
 
เลขที่ 337 จำนวน 108,000 ตัน
 
เลขที่ 38/10 จำนวน 16,200 ตัน
 
เลขที่ 59/3 จำนวน 34,740 ตัน
 
เลขที่ 60/72 จำนวน 32,698 ตัน
 
เลขที่ 79/25 จำนวน 84,919 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 400,353 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 32/2 หมู่ 7 ถนน บางนา-ตราด กม.25.5 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ

Tel : 02-3134954-57 Email : latitude : 13.59576 longitude : 100.82398
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 110.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,280.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 63.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 15,840.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 5.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ดรากอนไทย ลัมเบอร์ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 115.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,760.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 8,280.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

2 ที่ตั้งคลัง 59/3 ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี

Tel : 038-740520-8 Email : latitude : 13.450010 longitude : 101.082868
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 105.00 ม. ยาว : 45.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,725.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 92.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 34,740.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 9.00 ตรม. คงเหลือ : -4.00 ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ที เอส แอล รุ่งเจริญ จำกัด

3 ที่ตั้งคลัง 60/72 หมู่ 19 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

Tel : 02-9096020-1 Email : latitude : 14.104239 longitude : 100.593681
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 44.00 ม. ยาว : 82.00 ม. ความสูง : 5.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,608.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 17.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,450.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 3.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ให้

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 44.00 ม. ยาว : 145.00 ม. ความสูง : 6.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,380.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 38.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 17,550.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 6.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ให้

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 48.00 ม. ความสูง : 3.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 480.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 480.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ให้

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 16.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,440.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 9.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 4,197.60 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ให้

4 ที่ตั้งคลัง 38/10 ถนน หนองหว้า ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150

Tel : 038-681-991-3 Email : srfc02@sankyu.co.th latitude : 12.750410 longitude : 101.154818
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 180.00 ม. ความสูง : 6.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 33.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 16,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 11.00 ตรม. คงเหลือ : -5.00 ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ขนาดพื้นที่ กว้าง 30 ยาว 180 สูง 6.2 ตารางเมตร
กว้าง 30 ยาว 190 สูง 6.2 ตารางเมตร
พื้นที่รวม 11,100 ตารางเมตร

5 ที่ตั้งคลัง 289 หมู่ 4 ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140

Tel : 033-012-130-135 Email : uthai@sankyu.co.th latitude : 101.101064 longitude : 13.00258
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 83.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 8.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,960.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 29,880.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 9.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 83.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 8.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,960.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 29,880.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 9.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 38.00 ม. ยาว : 110.00 ม. ความสูง : 8.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,180.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 34.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 20,900.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ที เอส แอล รุ่งเจริญ จำกัด

กำหนดระยะเวลาเช่า 5 ปี

6 ที่ตั้งคลัง 337 หมู่ 7 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038-057-646-8 Email : saowaluck@sankyu.co.th latitude : 13.03600 longitude : 101.13744
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,600.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 28,800.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 9.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ที เอส แอล รุ่งเจริญ จำกัด

กำหนดระยะเวลาการเช่า 5 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 85.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 20,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 6.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.00 ม. ยาว : 140.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 78.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 29,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 9.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.00 ม. ยาว : 140.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 29,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 9.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

7 ที่ตั้งคลัง 79/25 หมู่ 10 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038-480-208-15 Email : kitipun@sankyu.co.th latitude : 13.093568 longitude : 100.945305
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 200.00 ม. ความสูง : 8.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 10,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 50,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 10.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.50 ม. ยาว : 22.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 561.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,683.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 561.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 51.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,224.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,672.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : -480.00 ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ขนาดพื้นที่ กว้าง 24 เมตร ยาว 51 เมตร สูง 6 เมตร
กว้าง 20 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 6 เมตร (เพิ่ม)
พื้นที่รวม 1,704 ตารางเมตร

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 39.00 ม. ยาว : 37.30 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,454.70 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 4,364.10 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : 129.36 ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ขนาดพื้นที่ กว้าง 39 เมตร ยาว 37.3 เมตร สูง 6 เมตร
กว้าง 7 เมตร ยาว 18.48 เมตร สูง 6 เมตร (เว้า)
พื้นที่รวม 1,325.34 ตารางเมตร

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 140.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 50.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 25,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 5.00 ตรม. คงเหลือ : 2.00 ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ขนาดพื้นที่ กว้าง 60 เมตร ยาว 140 เมตร สูง 6 เมตร
กว้าง 19.64 เมตร ยาว 140 เมตร สูง 6 เมตร (เว้า)
พื้นที่รวม 5,650.40 ตารางเมตร

8 ที่ตั้งคลัง 223 หมู่ 3 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038-495-227-8 Email : kitipun@sankyu.co.th latitude : 13.081336 longitude : 100.902301
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 68.60 ม. ยาว : 92.40 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,338.64 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 50.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 19,015.92 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 6.00 ตรม. คงเหลือ : -638.75 ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ที เอส แอล รุ่งเจริญ จำกัด

ขนาดพื้นที่ กว้าง 68.6 เมตร ยาว 92.4 เมตร สูง 8 เมตร
กว้าง 17.5 เมตร ยาว 36.5 เมตร สูง 6 เมตร (เพิ่ม)
พื้นที่รวม 6,977.39 ตารางเมตร