ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง

ชื่อผู้ประกอบการ : ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-077-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105543112865
อีเมล์ : kanhittha.s@cpf.co.th
เว็บไซต์ : www.cpfworldwide.com

เข้าชม 759 ครั้ง

ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 252/115-116 หมู่ อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร อาคาร 2 ชั้นที่ 22 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-6944466 โทรสาร : 02-6930584
อีเมล์ : kanhittha.s@cpf.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 218,218/1 จำนวน 2,100 ตัน
 
เลขที่ 231 จำนวน 1,908 ตัน
 
เลขที่ 708 จำนวน 0 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 4,008 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 231 หมู่ 1 ตำบล บึงเนียม อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น

Tel : 043-370586 Email : sarawut.ko@cpf.co.th latitude : 16.43696 longitude : 102.93498
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
ความสูง : 5.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : หลังคาโครงเหล็ก พื้นคอนกรีต

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 16.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 168.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 504.00 ตัน
ความสูง : 5.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : หลังคาโครงเหล็ก พื้นคอนกรีต

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 16.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 168.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 924.00
คิดเป็นความจุ : 504.00 ตัน
ความสูง : 5.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : หลังคาโครงเหล็ก พื้นคอนกรีต

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด

2 ที่ตั้งคลัง 218,218/1 ตำบล ท่าโรงช้าง อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี

Tel : 077-254214-5 Email : suwit.ju@cpf.co.th latitude : 9.0393667 longitude : 99.1715946
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
ความสูง : 5.70 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : หลังคาโครงเหล็ก พื้นคอนกรีต

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ปรมี เซาท์เทิร์น จำกัด

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
ความสูง : 5.70 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : หลังคาโครงเหล็ก พื้นคอนกรีต

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ปรมี เซาท์เทิร์น จำกัด

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 300.00 ตัน
ความสูง : 5.90 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : หลังคาโครงเหล็ก พื้นคอนกรีต

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ปรมี เซาท์เทิร์น จำกัด

3 ที่ตั้งคลัง 708 หมู่ 2 ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

Tel : 054-250253 Email : latitude : 13.2379894 longitude : 99.4440576
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : ISO WALL

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : หจก.พิสิฐห้องเย็นลำปาง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :
กำลังการผลิต : ตัน จำนวนชั่วโมง ชม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : หจก.พิสิฐห้องเย็นลำปาง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :
กำลังการผลิต : ตัน จำนวนชั่วโมง ชม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : หจก.พิสิฐห้องเย็นลำปาง