ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นิ่มเอ็กซ์เพรส

ชื่อผู้ประกอบการ : นิ่มเอ็กซ์เพรส
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-036-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0505555009696
เว็บไซต์ : www.nimexpress.com

เข้าชม 987 ครั้ง

นิ่มเอ็กซ์เพรส

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 19/28-30 ซอย ศูนย์วิจัย ถนน พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-1389727 โทรสาร : 02-2031178
โทรศัพท์มือถือ : 090-5541988

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 107 จำนวน 4,750 ตัน
 
เลขที่ 99 จำนวน 45,144 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 49,894 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 99 หมู่ 11 ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล อุโมงค์ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

Tel : 053-091231 Email : sarayut.t@nimexpress.com latitude : 18.616921 longitude : 99.046468
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 114.00 ม. ยาว : 132.00 ม. ความสูง : 14.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 15,048.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 45,144.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด

2 ที่ตั้งคลัง 107 หมู่ 10 ตำบล หนองกรด อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

Tel : 092-2259841 Email : sarayut.t@nimexpress.com latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 88.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,760.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,760.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 50.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 55.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 990.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 990.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด