ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สยามเคมีคัล โลจิสติกส์

ชื่อผู้ประกอบการ : สยามเคมีคัล โลจิสติกส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-006-28022561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105541003597
อีเมล์ : info@scl-logistics.co.th
เว็บไซต์ : https://www.scl-logistics.co.th/?lang=th

เข้าชม 646 ครั้ง

สยามเคมีคัล โลจิสติกส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 183 ชั้น 8 หมู่บ้าน อาคารรีเจนท์เฮาส์ ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-254-5501 โทรสาร : 02-254-5503
อีเมล์ : info@scl-logistics.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 130-130/1 จำนวน 44,882 ตัน
 
เลขที่ 22/1 จำนวน 40,200 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 85,082 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 22/1 หมู่ 10 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 038-296504/038-119260 Email : yusoontorn@scl-logistics.co.th latitude : 13.136120 longitude : 100.994509
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 132.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,600.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 79.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 19,800.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 6.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 19 กันยายน 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 136.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 81.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 20,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 6.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 19 กันยายน 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ

2 ที่ตั้งคลัง 130-130/1 หมู่ 9 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 038-110592-4/038-110595 Email : yusoontorn@scl-logistics.co.th latitude : 13.128649 longitude : 101.015404
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 132.00 ม. ความสูง : 9.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,600.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 62.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 20,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 6.00 ตรม. คงเหลือ : 300.00 ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 19 กันยายน 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 61.80 ม. ยาว : 132.05 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,160.69 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 48.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 24,482.07 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 8.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 19 กันยายน 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ