ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เค.พี.ห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : เค.พี.ห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-014-11092561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0505559010397
เว็บไซต์ : https://www.kpcoldroom.co.th/
Facebook : https://www.facebook.com/KPColdRoom

เข้าชม 223 ครั้ง

เค.พี.ห้องเย็น

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 129 หมู่ 10 ตำบล แช่ช้าง อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-141102-3 โทรสาร : 053-141108
โทรศัพท์มือถือ : 092-9639539

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 129 จำนวน 9,810 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 9,810 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 129 ถนน สันกำแพงสายใหม่ ตำบล แช่ช้าง อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่

Tel : 052-009639 Email : latitude : 18.7182 longitude : 99.1523
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 22.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 330.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,650.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : NaN อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : พื้น Floor Hard ผนัง Iso-wall

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 240.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 1,200.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : พื้น Floor Hard ผนัง Iso-wall

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 192.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 960.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : พื้น Floor Hard ผนัง Iso-wall

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 8.00 ม. ยาว : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 96.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 4,800.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : พื้น Floor Hard ผนัง Iso-wall

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 8.00 ม. ยาว : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 96.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 480.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : พื้น Floor Hard ผนัง Iso-wall

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 8.00 ม. ยาว : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 72.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 504.00
คิดเป็นความจุ : 360.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : พื้น Floor Hard ผนัง Iso-wall

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 8.00 ม. ยาว : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 72.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 504.00
คิดเป็นความจุ : 360.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : พื้น Floor Hard ผนัง Iso-wall

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม