ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

โชคอนันท์ เกรทคูล

ชื่อผู้ประกอบการ : โชคอนันท์ เกรทคูล
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-061-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0305547000041

เข้าชม 300 ครั้ง

โชคอนันท์ เกรทคูล

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 257 หมู่ 7 ถนน มิตรภาพ ตำบล จอหอ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044 952 069 คลังสินค้า 044 294 637 โทรสาร : 044 294 637
โทรศัพท์มือถือ : 081 999 2938
อีเมล์ : cac-korat@hotmail.com

เวลาเปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 24.00 น.และวันอาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 257 จำนวน 900 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 900 ตัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก จำนวน เครื่อง


1 ที่ตั้งคลัง 257 หมู่ 7 ถนน มิตรภาพ ตำบล จอหอ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30310

Tel : 044 952 069 Email : latitude : 15.052633 longitude : 102.131004
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 25.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.40 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 250.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังชนวนสำเร็จรูป

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 8 กุมภาพันธ์ 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

อื่นๆ

เลขที่ : 211
หน่วยรับรอง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อื่นๆ

เลขที่ : C886/2556
หน่วยรับรอง : สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย