ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เทพมณี โคลด์สตอเรจ (ตลาดไท)

ชื่อผู้ประกอบการ : เทพมณี โคลด์สตอเรจ (ตลาดไท)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-011-19042562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135548001735

เข้าชม 66 ครั้ง

เทพมณี โคลด์สตอเรจ (ตลาดไท)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 34/16 หมู่ 11 ซอย ไอยรา 5/3 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2520 4413-8 โทรสาร : 0 520 4421-2

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๐๖-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์