ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เทพมณี โคลด์สตอเรจ (มหาชัย)

ชื่อผู้ประกอบการ : เทพมณี โคลด์สตอเรจ (มหาชัย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-010-26022562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105543085744

เข้าชม 284 ครั้ง

เทพมณี โคลด์สตอเรจ (มหาชัย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 44/4 ซอย เจริญกรุง 69 แขวง ยานนาวา เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-675-0712 โทรสาร : 02-675-0711 ต่อ 305
อีเมล์ : ptn_group@ptngroup.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 26 จำนวน 22,872 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 22,872 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 26 หมู่ 4 ถนน เอกชัย ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : 034-426405 Email : latitude : 13.590398 longitude : 100.296802
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 33.00 ม. ยาว : 36.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.62 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,188.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00
คิดเป็นความจุ : 1,924.56 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 33.00 ม. ยาว : 36.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.62 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,188.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00
คิดเป็นความจุ : 1,924.56 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 33.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.98 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 990.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00
คิดเป็นความจุ : 1,960.20 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 33.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.18 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 990.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00
คิดเป็นความจุ : 3,148.20 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 33.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.18 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 990.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00
คิดเป็นความจุ : 3,148.20 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 33.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.18 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 990.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00
คิดเป็นความจุ : 3,148.20 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 33.00 ม. ยาว : 36.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.20 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,188.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00
คิดเป็นความจุ : 3,801.60 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 33.00 ม. ยาว : 36.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.20 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,188.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00
คิดเป็นความจุ : 3,801.60 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 6.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.13 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 78.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 171.00
คิดเป็นความจุ : 10.14 ตัน
ความสูง : 2.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กำลังการผลิต : 10.14 ตัน จำนวนชั่วโมง 8.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.50 ม. ยาว : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.15 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 33.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 82.00
คิดเป็นความจุ : 4.95 ตัน
ความสูง : 2.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กำลังการผลิต : 4.95 ตัน จำนวนชั่วโมง 8.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๐๓-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์