ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ธัญญธนา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

ชื่อผู้ประกอบการ : ธัญญธนา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-078-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล :

เข้าชม 245 ครั้ง

ธัญญธนา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 25/4 หมู่ 11 ซอย เอราวัณ 2 ถนน เอราวัณ ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2908 3342