ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ซีพีแรม

ชื่อผู้ประกอบการ : ซีพีแรม
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารสำเร็จรูป
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-013-19042562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105531097556
เว็บไซต์ : http://www.cpram.co.th/th/index.php
Facebook : https://www.facebook.com/CPRAM.Brand?fref=ts

เข้าชม 340 ครั้ง



ซีพีแรม

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 177 หมู่ 4 ถนน ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบล ระแหง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ : 0 2599 1744 โทรสาร : 0 2976 2265
อีเมล์ : info@cpram.co.th

สำนักงานสาขา (ลาดกระบัง)

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 149 ซอย ฉลองกรุง 31 ถนน ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-2739-4423-30

สำนักงานสาขา (สีลม)

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02 247 3737

สำนักงานสาขา (ขอนแก่น)

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 86,410 หมู่ 6 ซอย ร่วมพัฒนา ถนน มิตรภาพ ตำบล ท่าพระ อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40260
โทรศัพท์ : 0-4326-2000 โทรสาร : 0-4326-1111
อีเมล์ : nattaphankon@cpram.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 86,410 จำนวน 1,034 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 1,034 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 86,410 หมู่ 6 ซอย ร่วมพัฒนา ถนน มิตรภาพ ตำบล ท่าพระ อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40260

Tel : 0-4326-2000 Email : nattaphankon@cpram.co.th latitude : 16.343626 longitude : 102.798664
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 6.00 ม. ยาว : 9.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 57.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 172.80 ตัน
ความสูง : 3.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : ISOWALL ประเภท PU

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 4.00 ม. ยาว : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 48.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 144.00 ตัน
ความสูง : 3.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : ISOWALL ประเภท PU

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 6.00 ม. ยาว : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 72.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 360.00
คิดเป็นความจุ : 216.00 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -5 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : ISOWALL ประเภท PU

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.00 ม. ยาว : 14.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 126.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 945.00
คิดเป็นความจุ : 378.00 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : ISOWALL ประเภท PU

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 2.60 ม. ยาว : 7.90 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 20.54 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 71.00
คิดเป็นความจุ : 61.62 ตัน
ความสูง : 3.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : ISOWALL ประเภท PU

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 2.60 ม. ยาว : 7.90 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 20.54 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 61.62 ตัน
ความสูง : 3.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -5 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : ISOWALL ประเภท PU

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

สำนักงานสาขา (ชลบุรี)

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 789/173 หมู่ 1 ถนน ศรีราชา-หนองค้อ ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 033-674-400,5155

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 789/173 จำนวน 2,350 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 3,384 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 789/173 หมู่ 1 ถนน ศรีราชา-หนองค้อ ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 033-674-400,5155 Email : latitude : 13.1131652 longitude : 101.0014084
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 4.00 ม. ยาว : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 44.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 144.00
คิดเป็นความจุ : 44.00 ตัน
ความสูง : 3.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -2 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง Sanwich Panel

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 8.90 ม. ยาว : 12.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 110.36 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 110.36 ตัน
ความสูง : 4.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง Sanwich Panel

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 7.40 ม. ยาว : 13.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 96.20 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 461.00
คิดเป็นความจุ : 96.20 ตัน
ความสูง : 4.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง Sanwich Panel

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 2.20 ม. ยาว : 7.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 15.84 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 95.00
คิดเป็นความจุ : 15.84 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง Sanwich Panel

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 8.80 ม. ยาว : 11.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 100.32 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 100.32 ตัน
ความสูง : 2.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง Sanwich Panel

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 8.80 ม. ยาว : 20.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 177.76 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 177.76 ตัน
ความสูง : 2.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง Sanwich Panel

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 4.00 ม. ยาว : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 28.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 84.00
คิดเป็นความจุ : 28.00 ตัน
ความสูง : 3.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -2 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง Sanwich Panel

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 4.00 ม. ยาว : 4.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 18.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 54.00
คิดเป็นความจุ : 18.00 ตัน
ความสูง : 3.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 5 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง Sanwich Panel

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 6.00 ม. ยาว : 8.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 51.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 153.00
คิดเป็นความจุ : 51.00 ตัน
ความสูง : 3.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 3 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง Sanwich Panel

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 132.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 633.00
คิดเป็นความจุ : 132.00 ตัน
ความสูง : 4.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 5 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง Sanwich Panel

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.50 ม. ยาว : 8.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 97.75 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 97.75 ตัน
ความสูง : 4.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง Sanwich Panel

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 24.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 240.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 240.00 ตัน
ความสูง : 4.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง Sanwich Panel

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 6.20 ม. ยาว : 22.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 136.40 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 654.00
คิดเป็นความจุ : 136.40 ตัน
ความสูง : 4.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง Sanwich Panel

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 5.40 ม. ยาว : 10.10 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 54.54 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 261.00
คิดเป็นความจุ : 54.54 ตัน
ความสูง : 4.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง Sanwich Panel

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 32.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 576.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6.00
คิดเป็นความจุ : 576.00 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง Sanwich Panel
กำลังการผลิต : 576.00 ตัน จำนวนชั่วโมง ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 11.00 ม. ยาว : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 121.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 580.00
คิดเป็นความจุ : 121.00 ตัน
ความสูง : 4.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง Sanwich Panel
กำลังการผลิต : 121.00 ตัน จำนวนชั่วโมง ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 11.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 220.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 220.00 ตัน
ความสูง : 4.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง Sanwich Panel
กำลังการผลิต : 220.00 ตัน จำนวนชั่วโมง ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 7.70 ม. ยาว : 17.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 130.90 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 628.00
คิดเป็นความจุ : 130.90 ตัน
ความสูง : 4.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง Sanwich Panel
กำลังการผลิต : 130.90 ตัน จำนวนชั่วโมง ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

สำนักงานสาขา (ลำพูน)

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 177 หมู่ 11 ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 052-035207

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 177 จำนวน 1,588 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 4,972 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 177 หมู่ 11 ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000

Tel : 052-035207 Email : latitude : 18.511096 longitude : 99.002697
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.75 ม. ยาว : 11.52 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.80 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 135.36 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 595.00
คิดเป็นความจุ : 243.65 ตัน
ความสูง : 4.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างและผนังบุด้วย ISO WALL พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 5.78 ม. ยาว : 6.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.80 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 35.84 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 157.00
คิดเป็นความจุ : 64.51 ตัน
ความสูง : 4.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 5 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างและผนังบุด้วย ISO WALL พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 8.90 ม. ยาว : 11.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.30 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 99.68 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 687.00
คิดเป็นความจุ : 129.58 ตัน
ความสูง : 6.90 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 5 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างและผนังบุด้วย ISO WALL พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 23.60 ม. ยาว : 29.15 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.30 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 687.94 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 894.32 ตัน
ความสูง : 4.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 5 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างและผนังบุด้วย ISO WALL พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 5.52 ม. ยาว : 35.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.30 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 197.06 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 867.00
คิดเป็นความจุ : 256.18 ตัน
ความสูง : 4.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 5 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างและผนังบุด้วย ISO WALL พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

สำนักงานสาขา (สุราษฎร์ธานี)

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 115 หมู่ 2 ตำบล เขาหัวควาย อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-937090

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 115 จำนวน 2,056 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 7,028 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 115 หมู่ 2 ตำบล เขาหัวควาย อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84130

Tel : 077-937090 Email : latitude : 9.0624281 longitude : 99.2441938
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 5.25 ม. ยาว : 35.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.80 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 187.43 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 824.00
คิดเป็นความจุ : 337.37 ตัน
ความสูง : 4.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 5 อุณหภูมิต่ำสุด : 2
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเหล็กและผนังบุด้วยฉนวนกันความร้อน PIR

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.30 ม. ยาว : 11.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.80 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 131.08 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 576.00
คิดเป็นความจุ : 235.94 ตัน
ความสูง : 4.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเหล็กและผนังบุด้วยฉนวนกันความร้อน PIR

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 23.60 ม. ยาว : 29.15 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.80 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 687.94 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 1,238.29 ตัน
ความสูง : 4.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 6 อุณหภูมิต่ำสุด : 2
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเหล็กและผนังบุด้วยฉนวนกันความร้อน PIR

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 8.90 ม. ยาว : 11.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.80 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 99.68 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 687.00
คิดเป็นความจุ : 179.42 ตัน
ความสูง : 6.90 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 6 อุณหภูมิต่ำสุด : 2
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเหล็กและผนังบุด้วยฉนวนกันความร้อน PIR

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 5.78 ม. ยาว : 6.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.80 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 35.84 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 157.00
คิดเป็นความจุ : 64.51 ตัน
ความสูง : 4.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 5 อุณหภูมิต่ำสุด : 2
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเหล็กและผนังบุด้วยฉนวนกันความร้อน PIR

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง