ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เกษตรห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : เกษตรห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-044-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135539003356

เข้าชม 208 ครั้ง

บริษัท เกษตรห้องเย็น จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 29/2 ถนน รังสิต-นครนายก ตำบล บึงยี่โถ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 025331928
อีเมล์ : napaporn-nok@hotmail.com