ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เค.แอล. ห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : เค.แอล. ห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-082-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105531040147

เข้าชม 293 ครั้ง

บริษัท เค.แอลห้องเย็น จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 78 หมู่ 4 ถนน ธนบุรี-ปากทท่อ ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0 3441 3311
อีเมล์ : sakornsin@hotmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 78 จำนวน 2,106 ตัน
 
เลขที่ 88 จำนวน 9,589 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 11,695 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 78 ถนน ธนบุรี-ปากท่อ ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : 0 3441 3311 Email : latitude : 13.559966 longitude : 100.246544
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.40 ม. ยาว : 14.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.32 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 215.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 500.19 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -24.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.40 ม. ยาว : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.81 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 277.20 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 501.73 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -24.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.40 ม. ยาว : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.81 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 277.20 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 501.73 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -24.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.40 ม. ยาว : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.81 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 277.20 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 501.73 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -24.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 3.70 ม. ยาว : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.41 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 29.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 85.00
คิดเป็นความจุ : 12.14 ตัน
ความสูง : 2.90 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กำลังการผลิต : 12.14 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 3.70 ม. ยาว : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.41 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 29.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 85.00
คิดเป็นความจุ : 12.14 ตัน
ความสูง : 2.90 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กำลังการผลิต : 12.14 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 3.70 ม. ยาว : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.41 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 29.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 85.00
คิดเป็นความจุ : 12.14 ตัน
ความสูง : 2.90 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กำลังการผลิต : 12.14 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 3.70 ม. ยาว : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.41 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 29.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 85.00
คิดเป็นความจุ : 12.14 ตัน
ความสูง : 2.90 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กำลังการผลิต : 12.14 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 3.70 ม. ยาว : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.41 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 29.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 85.00
คิดเป็นความจุ : 12.14 ตัน
ความสูง : 2.90 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กำลังการผลิต : 12.14 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 3.80 ม. ยาว : 16.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.49 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 61.56 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 215.00
คิดเป็นความจุ : 30.16 ตัน
ความสูง : 3.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กำลังการผลิต : 30.16 ตัน จำนวนชั่วโมง 20.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 3.40 ม. ยาว : 7.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.40 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 24.82 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 69.00
คิดเป็นความจุ : 9.93 ตัน
ความสูง : 2.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กำลังการผลิต : 9.93 ตัน จำนวนชั่วโมง 2.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

2 ที่ตั้งคลัง 88 ถนน ธนบุรี-ปากท่อ ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : 034-822-371-3 Email : latitude : 13.559966 longitude : 100.246544
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 17.00 ม. ยาว : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.64 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 306.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 501.84 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -24.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 21.00 ม. ยาว : 29.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.47 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 609.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 1,504.23 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -24.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 17.00 ม. ยาว : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.64 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 306.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 501.84 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -24.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 21.00 ม. ยาว : 29.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.47 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 609.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 1,504.23 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -24.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 17.00 ม. ยาว : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.64 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 306.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 501.84 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -24.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 21.00 ม. ยาว : 29.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.47 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 609.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 1,504.23 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -24.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 17.00 ม. ยาว : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.64 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 306.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 501.84 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -24.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 21.00 ม. ยาว : 44.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.17 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 924.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6.00
คิดเป็นความจุ : 2,005.08 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -24.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 17.00 ม. ยาว : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.64 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 306.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 501.84 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -24.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 17.00 ม. ยาว : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.64 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 306.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 501.84 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -24.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.00 ม. ยาว : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.42 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 36.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 144.00
คิดเป็นความจุ : 15.12 ตัน
ความสูง : 4.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กำลังการผลิต : 15.12 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.00 ม. ยาว : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.42 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 36.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 144.00
คิดเป็นความจุ : 15.12 ตัน
ความสูง : 4.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กำลังการผลิต : 15.12 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.00 ม. ยาว : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.42 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 36.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 144.00
คิดเป็นความจุ : 15.12 ตัน
ความสูง : 4.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กำลังการผลิต : 15.12 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.00 ม. ยาว : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.42 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 36.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 144.00
คิดเป็นความจุ : 15.12 ตัน
ความสูง : 4.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กำลังการผลิต : 15.12 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

-

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 78 ถนน ธนบุรี-ปากท่อ ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
โทรศัพท์ : 034-880-223

-

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 78 ถนน ธนบุรี-ปากท่อ ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
โทรศัพท์ : 034-880-223