ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เค.แอล. ห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : เค.แอล. ห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-082-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105531040147

เข้าชม 64 ครั้ง

บริษัท เค.แอลห้องเย็น จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 78 หมู่ 4 ถนน ธนบุรี-ปากทท่อ ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0 3441 3311
อีเมล์ : sakornsin@hotmail.com

-

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 78 ถนน ธนบุรี-ปากท่อ ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
โทรศัพท์ : 034-880-223

-

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 78 ถนน ธนบุรี-ปากท่อ ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
โทรศัพท์ : 034-880-223