ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เคเอฟฟู้ดส์

ชื่อผู้ประกอบการ : เคเอฟฟู้ดส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-016-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105516001322

เข้าชม 59 ครั้ง

เคเอฟฟู้ดส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1 หมู่ 4 ถนน บ้านปลายคลองครุ ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0 3441 7444 โทรสาร : 034-432360

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๒๑-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์