ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เคเอฟฟู้ดส์

ชื่อผู้ประกอบการ : เคเอฟฟู้ดส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-016-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105516001322

เข้าชม 278 ครั้ง

เคเอฟฟู้ดส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1 หมู่ 4 ถนน บ้านปลายคลองครุ ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0 3441 7444 โทรสาร : 034-432360

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 1 จำนวน 26,025 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 26,025 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 1 หมู่ 4 ถนน บ้านปลายหนองครุ ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : 034-417-444 Email : latitude : 13.590398 longitude : 100.296802
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 23.00 ม. ยาว : 25.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.71 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 586.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 1,002.92 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.50 ม. ยาว : 25.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.76 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 369.75 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 650.76 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 17.50 ม. ยาว : 25.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.68 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 446.25 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 749.70 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.50 ม. ยาว : 25.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.76 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 369.75 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 650.76 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.91 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 576.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 1,100.16 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.91 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 576.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 1,100.16 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.91 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 576.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 1,100.16 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.91 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 576.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 1,100.16 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.91 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 576.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 1,100.16 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.91 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 576.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 1,100.16 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.76 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,080.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 9.00
คิดเป็นความจุ : 1,900.80 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.00 ม. ยาว : 25.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.66 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 331.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 550.29 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.76 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,080.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 9.00
คิดเป็นความจุ : 1,900.80 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 25.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.78 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 900.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00
คิดเป็นความจุ : 1,602.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 25.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.78 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 900.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00
คิดเป็นความจุ : 1,602.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 25.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.78 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 900.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00
คิดเป็นความจุ : 1,602.00 ตัน
ความสูง : 9.35 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 25.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.78 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 900.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00
คิดเป็นความจุ : 1,602.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.70 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 432.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 302.40 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -5.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 23.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.09 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 828.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00
คิดเป็นความจุ : 902.52 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.00 ม. ยาว : 25.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.66 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 331.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 550.29 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.00 ม. ยาว : 25.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.66 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 331.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 550.29 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.00 ม. ยาว : 25.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.66 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 331.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 550.29 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.00 ม. ยาว : 25.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.66 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 331.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 550.29 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.00 ม. ยาว : 25.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.66 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 331.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 550.29 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 23.00 ม. ยาว : 25.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.71 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 586.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 1,002.92 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.50 ม. ยาว : 25.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.76 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 369.75 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 650.76 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 พฤษภาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๒๑-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์