ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เชียงใหม่ธนาธรฟาร์ม

ชื่อผู้ประกอบการ : เชียงใหม่ธนาธรฟาร์ม
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 2/2542
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0505540001554

เข้าชม 58 ครั้ง

บริษัท เชียงใหม่ธนาธรฟาร์ม จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 98 หมู่ 11 ถนน เชียงใหม่-ฝาง ตำบล แม่สูน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ 50280
โทรศัพท์ : 053 346 554-6 053 883 392-4 โทรสาร : 053 346 598 053 883 833
โทรศัพท์มือถือ : 089 956 2311
อีเมล์ : thanathon@hotmail.com;pandy_2311@yahoo.com

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๒๙-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์