ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

โชคนาวีห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : โชคนาวีห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-025-27062561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0755546000221

เข้าชม 341 ครั้ง

โชคนาวี ห้องเย็น

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 28 หมู่ 5 ตำบล แหลมใหญ่ อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 034-771407-8 โทรสาร : 034-771409
โทรศัพท์มือถือ : 081 938 7979
อีเมล์ : parichat_cold@hotmail.com