ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี

ชื่อผู้ประกอบการ : ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-050-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745531000808
อีเมล์ : sales@seavicgroup.in.th
เว็บไซต์ : http://seavicfood.com/demosvf/pages/home.php

เข้าชม 186 ครั้ง

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1264 ถนน วิเชียรโชฏก ตำบล มหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : (034)423481-4 ,426747 โทรสาร : (034)423485
อีเมล์ : surakans@gmail.com

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๐๒-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์