ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

โทลล์ แวร์เฮ้าส์ (ไทยแลนด์)

ชื่อผู้ประกอบการ : โทลล์ แวร์เฮ้าส์ (ไทยแลนด์)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-003-26022562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105503000993

เข้าชม 574 ครั้ง

โทลล์ แวร์เฮ้าส์ (ไทยแลนด์)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 49/1 หมู่ 1 ถนน บางนา-ตราด กม.21 ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : (02) 769 8900 โทรสาร : 02 312 8436
โทรศัพท์มือถือ : 081 869 9081
อีเมล์ : pichai.chalermbuntai@tollgroup.com,prichaporn.lim-aksorn@tollgroup.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 789/12 จำนวน 12,348 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 12,348 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 789/12 หมู่ 9 ซอย โครงการ TIP 7 ตำบล บางปลา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-1305411-4 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 84.00 ม. ยาว : 49.00 ม. ความสูง : 17.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,116.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 12,348.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ตรม. คงเหลือ : 3.00 ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด