ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์

ชื่อผู้ประกอบการ : ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-045-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105537125845

เข้าชม 216 ครั้ง

บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 31 หมู่ 9 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02 908 4490-9 โทรสาร : 02 908 4309