ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์

ชื่อผู้ประกอบการ : ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-009-19022561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115533002404
อีเมล์ : sophon@thaimax.co.th
เว็บไซต์ : www.thaimax.co.th

เข้าชม 279 ครั้ง

บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด (สาขา ๒)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 99/9 หมู่ 4 ซอย วัดบัวโรย ถนน บางนา-ตราด กม.23 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-181-7150-5 โทรสาร : 02-181-7159
โทรศัพท์มือถือ : 081-874-6627

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 99/9 จำนวน 28,826 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 28,826 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 99/9 หมู่ 4 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-181-7150-5 Email : latitude : 1359876 longitude : 10080830
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.40 ม. ยาว : 50.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 628.68 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 1,886.04 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -21.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตบล็อก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 กันยายน 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.80 ม. ยาว : 24.90 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 293.82 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 881.46 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -21.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตบล็อก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 กันยายน 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.80 ม. ยาว : 25.10 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 296.18 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 888.54 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 10.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตบล็อก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 กันยายน 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.60 ม. ยาว : 24.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 287.68 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 863.04 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตบล็อก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 กันยายน 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.60 ม. ยาว : 24.90 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 288.84 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 866.52 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตบล็อก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 กันยายน 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.60 ม. ยาว : 24.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 287.68 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 863.04 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 5.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตบล็อก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 กันยายน 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.60 ม. ยาว : 24.90 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 288.84 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 866.52 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 5.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตบล็อก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 กันยายน 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.30 ม. ยาว : 50.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 522.21 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 1,566.63 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 10.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตบล็อก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 กันยายน 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 21.02 ม. ยาว : 65.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,381.01 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 4,143.03 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตบล็อก+เมทัลชีท

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.40 ม. ยาว : 50.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 628.68 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 1,886.04 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -26.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตบล็อก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 กันยายน 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.40 ม. ยาว : 50.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 628.68 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 1,886.04 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -24.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตบล็อก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 กันยายน 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.40 ม. ยาว : 50.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 628.68 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 1,886.04 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -21.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตบล็อก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 กันยายน 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 28.80 ม. ยาว : 36.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,048.32 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6.00
คิดเป็นความจุ : 3,144.96 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -21.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตบล็อก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 กันยายน 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.80 ม. ยาว : 36.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 538.72 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 1,616.16 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -21.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตบล็อก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 กันยายน 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 24.10 ม. ยาว : 50.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,221.87 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00
คิดเป็นความจุ : 3,665.61 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -21.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตบล็อก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 กันยายน 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.80 ม. ยาว : 24.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 317.44 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 952.32 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -21.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตบล็อก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 กันยายน 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.80 ม. ยาว : 25.10 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 321.28 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 963.84 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -21.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตบล็อก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 กันยายน 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 65/1 หมู่ 12 ถนน กิ่งแก้ว ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 023124687-9 โทรสาร : 023124364
อีเมล์ : thaicold1@hotmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 65/1 จำนวน 7,872 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 36,698 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 65/1 หมู่ 12 ถนน กิ่งแก้ว ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 023124687-9 Email : latitude : 13.678322 longitude : 100.736088
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 32.00 ม. ยาว : 82.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,624.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 14.00
คิดเป็นความจุ : 7,872.00 ตัน
ความสูง : 5.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิได้มาตอนจัดตั้ง

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๐๙-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์