ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด

ชื่อผู้ประกอบการ : ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-014-19042562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745521000091

เข้าชม 220 ครั้ง

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1265 ถนน วิเชียรโชฎก ตำบล มหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000