ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ไทยเวิลด์ฟู้ดส์แอนด์ฟรุตส์

ชื่อผู้ประกอบการ : ไทยเวิลด์ฟู้ดส์แอนด์ฟรุตส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-034-16112561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135543004973
อีเมล์ : ไทยเวิลด์ฟู้ดส์แอนด์ฟรุตส์

เข้าชม 308 ครั้ง

ไทยเวิลด์ฟู้ดส์แอนด์ฟรุตส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 70 หมู่ 13 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-9086698 โทรสาร : 02-9086229

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 70 จำนวน 1,305 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 1,305 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 70 หมู่ 13 ซอย เทพกุญชร 35 ถนน เลียบคลองชลประทาน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 029086226-9 Email : latitude : 14.063478 longitude : 100.609718
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 135.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 675.00
คิดเป็นความจุ : 202.50 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : เหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 135.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 675.00
คิดเป็นความจุ : 202.50 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : เหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 135.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 675.00
คิดเป็นความจุ : 202.50 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : เหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 135.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 850.00
คิดเป็นความจุ : 202.50 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20.00 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : ก่อด้วยอิฐมอญโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบุด้วยโฟม ป้องกันความเย็น

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 5 กันยายน 2546
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 90.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 850.00
คิดเป็นความจุ : 135.00 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20.00 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : เหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 5 กันยายน 2546
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 240.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 360.00 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20.00 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : ก่อด้วยอิฐมอญโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบุด้วยโฟม ป้องกันความเย็น

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 5 กันยายน 2546
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง