ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บางกอกโคลด์สโตริจ เซอร์วิส

ชื่อผู้ประกอบการ : บางกอกโคลด์สโตริจ เซอร์วิส
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-054-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115531003306

เข้าชม 340 ครั้ง

บริษัท บางกอกโคลด์สโตริส เซอร์วิส จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1377 หมู่ 7 ถนน เทพารักษ์ ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02-3835641-4 โทรสาร : 02-3835645-6