ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ปิติเซ็นเตอร์ห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : ปิติเซ็นเตอร์ห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-019-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745546001180

เข้าชม 526 ครั้ง

ปิติเซ็นเตอร์ห้องเย็น

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 9/9 ถนน พหลโยธิน ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : 0 3527 2580-4 035 723 441 โทรสาร : 0 3527 2534-5
โทรศัพท์มือถือ : 081 629 9929
อีเมล์ : piti_center@hotmail.com