ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ปิติฟู้ดส์วังน้อย

ชื่อผู้ประกอบการ : ปิติฟู้ดส์วังน้อย
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-021-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0905546001862
Facebook : บริษัท ปิติฟู้ดส์วังน้อย จำกัด

เข้าชม 57 ครั้ง

บริษัท ปิติฟู้ดส์วังน้อย จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 85 หมู่ 1 ถนน พหลโยธิน ตำบล สนับทึบ อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : 035-723-431-6 โทรสาร : 0 3572 3440-1
โทรศัพท์มือถือ : 089 0895005
อีเมล์ : info@pitiseafoods.com;tanui@pitifoods.com

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๒๖-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์