ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ปิติฟู้ดส์วังน้อย

ชื่อผู้ประกอบการ : ปิติฟู้ดส์วังน้อย
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-021-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0905546001862
Facebook : https://www.facebook.com/pitifoodswangnoi/

เข้าชม 281 ครั้ง

บริษัท ปิติฟู้ดส์วังน้อย จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 85 หมู่ 1 ถนน พหลโยธิน ตำบล สนับทึบ อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : 035-723-431-6 โทรสาร : 0 3572 3440-1
โทรศัพท์มือถือ : 089 0895005
อีเมล์ : info@pitiseafoods.com;tanui@pitifoods.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 85 จำนวน 29,010 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 29,010 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 85 หมู่ 1 ถนน พหลโยธิน ตำบล สนับทึบ อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170

Tel : 035-723-431-7 Email : info@pitiseafoods.com latitude : 14.292935 longitude : 100.805122
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 108.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.93 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,184.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 39.00
คิดเป็นความจุ : 10,005.12 ตัน
ความสูง : 7.65 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 กรกฏาคม 2548
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 108.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.93 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,184.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 39.00
คิดเป็นความจุ : 10,005.12 ตัน
ความสูง : 7.65 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 กรกฏาคม 2548
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 6.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 75.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 60.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 360.00
คิดเป็นความจุ : 4,500.00 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -45.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กำลังการผลิต : 4,500.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 6.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 กรกฏาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 6.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 75.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 60.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 360.00
คิดเป็นความจุ : 4,500.00 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กำลังการผลิต : 4,500.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 6.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 กรกฏาคม 2548
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๒๖-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์