ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ชัยยงคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : ชัยยงคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-024-28092561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105524022937

เข้าชม 474 ครั้ง

ชัยยงคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 183 หมู่บ้าน รีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 7 ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2251 4302, 0 2251-3239

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 59 จำนวน 41,002 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 41,002 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 59 หมู่ 1 ถนน บางไทร-เชียงรากน้อย ตำบล ช้างใหญ่ อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13290

Tel : 035-341-011 Email : latitude : 14.566738 longitude : 100.7361276
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 61.67 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,700.20 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 29.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 18,501.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 3.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 68.00 ม. ยาว : 66.18 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,500.24 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 32.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 22,501.20 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง