ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ปิติมหาชัยห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : ปิติมหาชัยห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-024-27062561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0125543005236
Facebook : บริษัท ปิติมหาชัยห้องเย็น จำกัด Pitimahachai Cold Storage Co., Ltd.

เข้าชม 58 ครั้ง

ปิติมหาชัยห้องเย็น

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 9/9 หมู่ 4 ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-414112-19 โทรสาร : 034-414120
อีเมล์ : wichean_c@hotmail.com