ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ปิติมหาชัยห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : ปิติมหาชัยห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-024-27062561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0125543005236
Facebook : บริษัท ปิติมหาชัยห้องเย็น จำกัด Pitimahachai Cold Storage Co., Ltd.

เข้าชม 540 ครั้ง

ปิติมหาชัยห้องเย็น

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 9/9 หมู่ 4 ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-414112-19 โทรสาร : 034-414120
อีเมล์ : wichean_c@hotmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 9/9 จำนวน 13,186 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 13,186 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 9/9 หมู่ 4 ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : 034-414112-19 Email : latitude : 13.590398 longitude : 100.296802
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 48.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.89 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,920.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 13.00
คิดเป็นความจุ : 1,708.80 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 มกราคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 28.00 ม. ยาว : 32.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.79 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 896.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6.00
คิดเป็นความจุ : 707.84 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 มกราคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 32.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.98 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,536.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00
คิดเป็นความจุ : 1,505.28 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 มกราคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 32.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.90 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,280.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00
คิดเป็นความจุ : 1,152.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 มกราคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 32.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.90 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,280.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00
คิดเป็นความจุ : 1,152.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 มกราคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 8.00 ม. ยาว : 32.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.71 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 256.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 181.76 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 มกราคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 32.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.90 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,280.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00
คิดเป็นความจุ : 1,152.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 มกราคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 48.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.88 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,920.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 13.00
คิดเป็นความจุ : 1,689.60 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 มกราคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 32.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.89 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,152.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00
คิดเป็นความจุ : 1,025.28 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 มกราคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 28.00 ม. ยาว : 32.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.79 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 896.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6.00
คิดเป็นความจุ : 707.84 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 มกราคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 32.00 ม. ยาว : 68.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.97 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,176.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 15.00
คิดเป็นความจุ : 2,110.72 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 มกราคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.28 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 55.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 231.00
คิดเป็นความจุ : 15.40 ตัน
ความสูง : 4.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม
กำลังการผลิต : 15.40 ตัน จำนวนชั่วโมง 15.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 มกราคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.28 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 55.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 231.00
คิดเป็นความจุ : 15.40 ตัน
ความสูง : 4.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม
กำลังการผลิต : 15.40 ตัน จำนวนชั่วโมง 15.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 มกราคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.28 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 55.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 231.00
คิดเป็นความจุ : 15.40 ตัน
ความสูง : 4.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม
กำลังการผลิต : 15.40 ตัน จำนวนชั่วโมง 15.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 มกราคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.28 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 55.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 231.00
คิดเป็นความจุ : 15.40 ตัน
ความสูง : 4.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม
กำลังการผลิต : 15.40 ตัน จำนวนชั่วโมง 15.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 มกราคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.28 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 55.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 231.00
คิดเป็นความจุ : 15.40 ตัน
ความสูง : 4.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม
กำลังการผลิต : 15.40 ตัน จำนวนชั่วโมง 15.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 มกราคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.28 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 55.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 231.00
คิดเป็นความจุ : 15.40 ตัน
ความสูง : 4.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม
กำลังการผลิต : 15.40 ตัน จำนวนชั่วโมง 15.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 มกราคม 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง