ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ผลิตน้ำแข็งมหัทธนและห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : ผลิตน้ำแข็งมหัทธนและห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-042-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105518008171

เข้าชม 245 ครั้ง

ผลิตน้ำแข็งมหัทธนและห้องเย็น

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 210 ถนน สุขุมวิท ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 3485348 3485321 โทรสาร : 3846940