ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เฟรช แอนด์ คูล

ชื่อผู้ประกอบการ : เฟรช แอนด์ คูล
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 1/2542
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0505541000365

เข้าชม 218 ครั้ง

เฟรช แอนด์ คูล

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 97 หมู่ 5 ซอย วัดต้นยางหอม ถนน สมโภชน์ 700 ปี เชียงใหม่ ตำบล ไชยสถาน อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ : 053 850746,053-213309 โทรสาร : 053 850746

-

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 9 ซอย พหลโยธิน9 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-504-4244
อีเมล์ : center@m.org.th