ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ยู.เอช.ไอ. ตลาดไท

ชื่อผู้ประกอบการ : ยู.เอช.ไอ. ตลาดไท
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-043-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105542034607
Facebook : https://www.facebook.com/UHIColdStorage/

เข้าชม 109 ครั้ง

บริษัท ยู.เอช.ไอ.ตลาดไท จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 99/3 หมู่ 9 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02 9082880-2