ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

รักชัยห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : รักชัยห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-026-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745522000051
อีเมล์ : chilli@ruxchaigroup.com
เว็บไซต์ : http://www.sccoldstorage.co.th/
Facebook : สินชัย ห้องเย็น

เข้าชม 570 ครั้งรักชัยห้องเย็น

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 57/6 หมู่ 4 ถนน เอกชัย ตำบล โคกขาม อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : (034)412475 (034)422677 โทรสาร : (034)422677
โทรศัพท์มือถือ : 0951650874
อีเมล์ : chilli@ruxchaigroup.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 57/6 จำนวน 11,934 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 11,934 ตัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก จำนวน 1 เครื่อง


 • รองรับน้ำหนักได้มากถึง 60 ตัน

 • เหมาะกับการชั่งน้ำหนักรถทุกชนิดตั้งแต่ กระบะ ไปถึงคอนเทนเนอร์

 • ได้รับการสอบเทียบ ความแม่นยำ ความเที่ยงตรง ประจำทุกปี

 • แสกนน้ำหนักด้วยระบบบาร์โค้ด ให้ความสะดวก และรวดเร็ว


กล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด จำนวน 30 จุด


 • วางใจ มั่นใจ ในความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

 • ช่วยให้การตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้อย่างแม่นยำ ชัวร์

 • ติดตั้งครอบคลุมทั่วทุกบริเวณ


อาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงาน จำนวน 3 หลัง


พาเลท

พาเลท จำนวน แผ่น


 • มากกว่า 18,000 พาเลท

 • พลาสติกเกรด A ถูกต้องตามหลัก GMP

 • ขนาด 100x120 CM.

 • แข็งแรง ทนทาน


รถฟอร์คลิฟท์ (Fork Lift)

รถฟอร์คลิฟท์ (Fork Lift) จำนวน 5 คัน


 • ขับขี่โดย พนักงานขับโฟล์คลิฟท์ที่สุภาพ และมีทักษะการใช้งานที่ปลอดภัย

 • สามารถใช้ได้ทั้งหน้าลานโหลด และในตู้คอนเทนเนอร์


ระบบลำเลียง และขนถ่าย

ระบบลำเลียง และขนถ่าย จำนวน 10 ชุด


ห้องเย็น

ห้องเย็น จำนวน 13 ห้อง
        ประสบการณ์ด้านห้องเย็นมากกว่า 40 ปี ในการให้บริการลูกค้า ทำให้ได้รับความไว้วางใจ

     จากลูกค้าหลากหลายทั้งกลุ่มบริษัทมหาชน กลุ่มบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และลูกค้าทั่วไป

     โดยบริการที่ลูกค้าให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง คือ ห้องเก็บสินค้า (อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส)

     และห้องฟรีสสินค้า (อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส)

   

     อาคารห้องเย็นและอาคารห้องฟรีส ได้รับการออกแบบโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการ จึงเป็นอาคาร

     ที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยในการจัดเก็บสินค้า ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบคุณภาพได้มาตรฐาน

     โดยแบ่งเป็นอาคารทั้งหมด 3 อาคาร ได้แก่


 •        อาคาร 1 ห้องฟรีส 3 ห้อง ห้องก็บสินค้า 2 ห้อง 

 •        อาคาร 2 ห้องฟรีส 4 ห้อง ห้องเก็บสินค้า 8 ห้อง

 •        อาคาร 3 ห้องเก็บสินค้าระบบอัตโนมัติ ASRS  3 ห้อง เปิดให้บริการในปี 2016

 •        ในปี 2019 กำลังก่อสร้าง อาคาร ASRS เพิ่มอีก 1 อาคาร

 •        คาดการณ์ว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2019 


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 5 เครื่อง


 • เครื่องวัดอุณหภูมิสินค้า แบบเลเซอร์

 • ให้ความเที่ยงตรง แม่นยำ ชัวร์

 • ได้รับการสอบเทียบความแม่นยำ ประจำทุกปี


ระบบไฟฟ้าสำรอง

ระบบไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 เครื่อง


 • ระบบไฟฟ้าสำรองทดแทนเมื่อไฟฟ้าดับได้นานกว่า 8 ชม.

 • ครอบคลุมการสำรองไฟทั้งระบบทำความเย็น และระบบแสงสว่าง

 • ดูแลโดยทีมช่างที่มีทักษะ และความชำนาญในการใช้งาน


1 ที่ตั้งคลัง 57/6 หมู่ 4 ถนน เอกชัย ตำบล โคกขาม อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : 034 412475 034 422677 Email : chilli@ruxchaigroup.com latitude : 13.530753 longitude : 100.324299
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 39.00 ม. ยาว : 102.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,978.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 103.00
คิดเป็นความจุ : 11,934.00 ตัน
ความสูง : 26.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : - 25 องศาเซลเซียส
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีต ผนังกันความร้อนหนาพิเศษ กันไฟ

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

บริการรับฝากสินค้า

อัตราค่าบริการ : บาท


บริการฟรีส (แช่แข็ง)

อัตราค่าบริการ : บาท


การคัดเลือก และคัดบรรจุ

อัตราค่าบริการ : บาท


บริการบรรจุหีบห่อ

อัตราค่าบริการ : บาท


มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๐๗-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

GMP

เลขที่ : 7020, ECACI-E 07019, ECACF 07055
หน่วยรับรอง : กรมประมง กรมปศุสัตว์

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร


 • กรมปศุสัตว์ นำเข้าและเคลื่อนย้าย

 • กรมประมง

 • มีการตรวจรับรองประจำปี