ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

รุ่งเรืองพัฒนา ห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : รุ่งเรืองพัฒนา ห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-062-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0375547000067

เข้าชม 271 ครั้ง

รุ่งเรืองพัฒนา ห้องเย็น

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1241 หมู่ 13 ตำบล จอหอ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 0 4492 8855 โทรสาร : 0 4492 8852