ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ศักดิ์สวัสดิ์ห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : ศักดิ์สวัสดิ์ห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-035-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745546002208

เข้าชม 371 ครั้ง

บริษัท ศักดิ์สวัสดิ์ห้องเย็น จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 81 หมู่ 3 ถนน เอกชัย ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034 861 415 โทรสาร : 034 861 420 ,034 861 418-19
โทรศัพท์มือถือ : 089 892 6562
อีเมล์ : sawasdeefood@hotmail.com