ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

โชคชัยคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : โชคชัยคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-017-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105526002925

เข้าชม 312 ครั้ง

โชคชัยคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 71 ถนน ศาลาแดง แขวง สีลม เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0 2233 4486-8,0 2234 8992 โทรสาร : 02 236-7970, 2237-5545
โทรศัพท์มือถือ : 086-326-0136
อีเมล์ : info@kengsenggroup.com;sourcing@kengsenggroup.com