ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

โชคชัยคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : โชคชัยคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-017-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105526002925
อีเมล์ : secretary@kongsenggroup.com
เว็บไซต์ : www.kongsenggroup.com

เข้าชม 475 ครั้ง

โชคชัยคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 71 ซอย ศาลาแดง 1/1 ถนน ศาลาแดง แขวง สีลม เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0 2233 4486-8,0 2234 8992 โทรสาร : 02 236-7970, 2237-5545
โทรศัพท์มือถือ : 086-326-0136
อีเมล์ : info@kengsenggroup.com;sourcing@kengsenggroup.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 112 จำนวน 204,915 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 204,915 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 112 หมู่ 1 ถนน อยุธยา-นครหลวง ตำบล คลองสะแก อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260

Tel : 035 364 986-7 Email : ayutthaya@kengsenggroup.com latitude : 14.412814 longitude : 100.597518
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.12 ม. ยาว : 119.20 ม. ความสูง : 19.13 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 14.32 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,782.30 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 91.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 68,482.54 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 กันยายน 2545
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.12 ม. ยาว : 119.20 ม. ความสูง : 19.13 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 14.32 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,782.30 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 91.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 68,482.54 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 กันยายน 2545
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 39.78 ม. ยาว : 119.20 ม. ความสูง : 19.13 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 14.33 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,741.78 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 90.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 67,949.71 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 กันยายน 2545
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง