ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ห้องเย็น ลีฮะฮวด

ชื่อผู้ประกอบการ : ห้องเย็น ลีฮะฮวด
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-022-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105534013884
เว็บไซต์ : https://2292uww.uteeni.com/th/
Facebook : ห้องเย็นลี่ฮะฮวด จำกัด

เข้าชม 220 ครั้ง

บริษัท ห้องเย็น ลีฮะฮวด จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 452/18 ซอย ท่าดินแดง 16 ถนน ท่าดินแดง แขวง คลองสาน เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02 2213939