ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ห้องเย็นลีฮะฮวด

ชื่อผู้ประกอบการ : ห้องเย็นลีฮะฮวด
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-022-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105534013884
เว็บไซต์ : https://2292uww.uteeni.com/th/
Facebook : ห้องเย็นลี่ฮะฮวด จำกัด

เข้าชม 181 ครั้ง

บริษัท ห้องเย็นลีฮะฮวด จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 452/18 ซอย ท่าดินแดง 16 ถนน ท่าดินแดง แขวง คลองสาน เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02 2213939

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 452/18 จำนวน 1,552 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 1,552 ตัน

ที่ตั้งคลัง 452/18 ซอย ท่าดินแดง 16 ถนน ท่าดินแดง แขวง คลองสาน เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600

Tel : 02 2213939,024733858 Email : latitude : 13.731955 longitude : 100.507080
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.00 ม. ยาว : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.52 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 132.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 660,000.00
คิดเป็นความจุ : 200.64 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -30.00
โครงสร้างห้องเย็น : พื้น ผนัง ก่อด้วยคสล+โฟม+พลาสติก ฉาบด้วยน้ำยาและคอนกรีต ใช้ระบบความเย็นผ่านทางท่อส่งติดเพดาน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 พฤษภาคม 2534
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.00 ม. ยาว : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.52 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 132.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 660,000.00
คิดเป็นความจุ : 200.64 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -30.00
โครงสร้างห้องเย็น : พื้น ผนัง ก่อด้วยคสล+โฟม+พลาสติก ฉาบด้วยน้ำยาและคอนกรีต ใช้ระบบความเย็นผ่านทางท่อส่งติดเพดาน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 พฤษภาคม 2534
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.00 ม. ยาว : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.52 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 132.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 660,000.00
คิดเป็นความจุ : 200.64 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -30.00
โครงสร้างห้องเย็น : พื้น ผนัง ก่อด้วยคสล+โฟม+พลาสติก ฉาบด้วยน้ำยาและคอนกรีต ใช้ระบบความเย็นผ่านทางท่อส่งติดเพดาน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 พฤษภาคม 2534
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 8.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 160.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 800,000.00
คิดเป็นความจุ : 400.00 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -30.00
โครงสร้างห้องเย็น : พื้น ผนัง ก่อด้วยคสล+โฟม+พลาสติก ฉาบด้วยน้ำยาและคอนกรีต ใช้ระบบความเย็นผ่านทางท่อส่งติดเพดาน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 พฤษภาคม 2534
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 4.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.25 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 80.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 400,000.00
คิดเป็นความจุ : 100.00 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -30.00
โครงสร้างห้องเย็น : พื้น ผนัง ก่อด้วยคสล+โฟม+พลาสติก ฉาบด้วยน้ำยาและคอนกรีต ใช้ระบบความเย็นผ่านทางท่อส่งติดเพดาน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 พฤษภาคม 2534
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 50.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 250,000.00
คิดเป็นความจุ : 225.00 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -30.00
โครงสร้างห้องเย็น : คสล.คอนกรีตเครื่องใช้ระบบแอมโมเนียทำความเย็น
กำลังการผลิต : 225.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 10 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 พฤษภาคม 2534
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 50.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 250,000.00
คิดเป็นความจุ : 225.00 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -30.00
โครงสร้างห้องเย็น : คสล.คอนกรีตเครื่องใช้ระบบแอมโมเนียทำความเย็น
กำลังการผลิต : 225.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 10 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 พฤษภาคม 2534
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิได้มาตอนจัดตั้ง