ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อินเตอร์เซีย

ชื่อผู้ประกอบการ : อินเตอร์เซีย
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-007-19022561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745544000305

เข้าชม 359 ครั้ง

บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 48/10, 48/28 หมู่ 4 ถนน เอกชัย ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-837727-30 ต่อ 14 โทรสาร : 034-837731
โทรศัพท์มือถือ : 081 626 4030

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 48/10, 48/28 จำนวน 14,296 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 14,296 ตัน

ที่ตั้งคลัง 48/10, 48/28 หมู่ 4 ถนน เอกชัย ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : 034-837727-30ต่อ 14 Email : latitude : 13.590398 longitude : 100.296802
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.00 ม. ยาว : 19.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.88 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 266.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,128,000.00
คิดเป็นความจุ : 500.08 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 ธันวาคม 2545
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.00 ม. ยาว : 19.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.88 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 266.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,128,000.00
คิดเป็นความจุ : 500.08 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 ธันวาคม 2545
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.00 ม. ยาว : 19.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.88 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 266.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,128,000.00
คิดเป็นความจุ : 500.08 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 ธันวาคม 2545
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.00 ม. ยาว : 19.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.88 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 266.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,128,000.00
คิดเป็นความจุ : 500.08 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 ธันวาคม 2545
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 44.00 ม. ยาว : 57.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.98 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,530.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 20,240,000.00
คิดเป็นความจุ : 5,009.40 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 ธันวาคม 2545
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 21.50 ม. ยาว : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.72 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 645.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5,160,000.00
คิดเป็นความจุ : 1,754.40 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 ธันวาคม 2545
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 21.50 ม. ยาว : 34.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.74 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 731.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5,848,000.00
คิดเป็นความจุ : 2,002.94 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 ธันวาคม 2545
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 21.50 ม. ยาว : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.72 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 645.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5,160,000.00
คิดเป็นความจุ : 1,754.40 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 ธันวาคม 2545
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 21.50 ม. ยาว : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.72 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 645.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5,160,000.00
คิดเป็นความจุ : 1,754.40 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 ธันวาคม 2545
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.20 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 50.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 250,000.00
คิดเป็นความจุ : 10.00 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 10 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 ธันวาคม 2545
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.20 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 50.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 250,000.00
คิดเป็นความจุ : 10.00 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก ผนังสำเร็จรูปไอโซวอล
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 10 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 ธันวาคม 2545
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๑๑-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์