ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อินเตอร์เซีย

ชื่อผู้ประกอบการ : อินเตอร์เซีย
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-007-19022561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745544000305

เข้าชม 255 ครั้ง

บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 48/10, 48/28 หมู่ 4 ถนน เอกชัย ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-837727-30 ต่อ 14 โทรสาร : 034-837731
โทรศัพท์มือถือ : 081 626 4030

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๑๑-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์