ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

องกรณ์ห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : องกรณ์ห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-015-19042652
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745535000306

เข้าชม 261 ครั้ง

องกรณ์ห้องเย็น

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 60/104 หมู่ 4 ตำบล โคกขาม อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-412730 ,425985 โทรสาร : 034-425376, 837189
โทรศัพท์มือถือ : 081-616-6172
อีเมล์ : ongkorn@ksc.th.com