ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-025-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105532050685
เว็บไซต์ : http://www.sagawa.co.th

เข้าชม 570 ครั้ง

บริษัท เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 138 หมู่ 5 หมู่บ้าน สวนอุตสาหกรรมบางกระดี่ ถนน ถนนติวานนท์ ตำบล บางกะดี อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : (02) 501-1282-90, 3127209-17 โทรสาร : 02-501-1263
อีเมล์ : pannika@sagawa.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 138 จำนวน 22,502 ตัน
 
เลขที่ 41/35-36 จำนวน 6,570 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 29,072 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 138 หมู่ 5 ถนน ติวานนท์ ตำบล บางกะดี อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

Tel : 02-501-1281-97 Email : latitude : 13.984655 longitude : 100.551300
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 90.00 ม. ยาว : 83.34 ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,500.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 22,501.80 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

2 ที่ตั้งคลัง 41/35-36 หมู่ 6 ซอย พลูเจริญ ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 43.80 ม. ความสูง : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,095.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,285.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด

ระยะเวลาการเช่า 2 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 43.80 ม. ความสูง : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,095.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,285.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด

ระยะเวลาการเช่า 2 ปี