ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-025-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105532050685
เว็บไซต์ : http://www.sagawa.co.th

เข้าชม 943 ครั้ง

บริษัท เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 138 หมู่ 5 หมู่บ้าน สวนอุตสาหกรรมบางกระดี่ ถนน ถนนติวานนท์ ตำบล บางกะดี อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : (02) 501-1282-90, 3127209-17 โทรสาร : 02-501-1263
อีเมล์ : pannika@sagawa.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 138 จำนวน 28,742 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 28,742 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 138 หมู่ 5 ถนน ติวานนท์ ตำบล บางกะดี อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

Tel : 02-501-1281-97 Email : latitude : 13.984655 longitude : 100.551300
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 52.00 ม. ยาว : 288.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 14,976.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 60.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 22,501.80 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 26.00 ม. ยาว : 80.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,080.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 16.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,240.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ