ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อะกรีเวิลด์

ชื่อผู้ประกอบการ : อะกรีเวิลด์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-055-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105537067411
อีเมล์ : customer@agriworld.co.th
เว็บไซต์ : http://www.agriworld.co.th/

เข้าชม 57 ครั้ง

อะกรี เวิลด์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 101/1 หมู่ 1 ตำบล พยอม อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : 035-287-450 โทรสาร : 035-287-453-4
อีเมล์ : mail@agriworld.co.th

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๑๓-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้ากภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์