ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อินเตอร์ เฟรช

ชื่อผู้ประกอบการ : อินเตอร์ เฟรช
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-040-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105537138301

เข้าชม 219 ครั้ง

อินเตอร์เฟรช

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 44/35 หมู่ 10 ซอย ไอรยา 1 ถนน ไอรยา 1 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : (02) 908 3208
อีเมล์ : watjarin.d@interfresh.co.th, tapin@interfresh.co.th