ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อุตสาหกรรมห้องเย็นชลบุรี

ชื่อผู้ประกอบการ : อุตสาหกรรมห้องเย็นชลบุรี
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-028-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205520000032

เข้าชม 345 ครั้ง

อุตสาหกรรมห้องเย็นชลบุรี

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 638/8 ถนน พิพิธ ตำบล บ้านโขด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : (038) 282107 โทรสาร : (038) 272547