ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอ็น พี บี อินเตอร์ฟูดส์

ชื่อผู้ประกอบการ : เอ็น พี บี อินเตอร์ฟูดส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 4/2549
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0505547004583
อีเมล์ : info@npb.co.th, marketing@npb.co.th
เว็บไซต์ : http://www.npb.co.th/

เข้าชม 143 ครั้ง

บริษัท เอ็น พี ดี อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 73 หมู่ 3 ถนน เชียงใหม่-ฮอด ตำบล ท่าวังพร้าว อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ : 053 481 237 086 195 5599 โทรสาร : 053 829 135
โทรศัพท์มือถือ : 086 183 9559 084 378 9645
อีเมล์ : npb_interfood@hotmail.com;factory@nob.co.th

ไม่ประสงค์ยื่นตาม ม.71